Projekt bemutatása

Projektazonosító: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0002
Projekt címe: Természettudományos közoktatási laboratórium kialakítása a Vetési Albert Gimnáziumban
A projekt időtartama: 2011. április 01. – 2013. március 31.

A TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0002 számú projekt keretében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata projektgazdaként egy természettudományos laboratórium kialakítását tervezi a Vetési Albert Gimnáziumban. A tervezett beruházási projekt 2013. március végén fejeződik be. A beruházás a Magyar Állam és az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, összesen 247.735.215, Ft-ból.

A projekt keretében a Vetési Albert Gimnázium referencia intézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik, ami megoldást nyújthat a természettudományos oktatás megújulásához nélkülözhetetlen új módszerek és eszközök elérhetővé tételére.

A projekt megvalósítását indokolta, hogy nagyon alacsony a bevont alap és középfokú intézményrendszerekből a természettudományos irányba, felsőfokú oktatási intézményekben továbbtanuló diákok száma. Nem áll rendelkezésre megfelelő módon felszerelt természettudományos labor az oktatási intézményekben. A tanárok szakmai és módszertani felkészültségében eltérések mutatkoznak – ezekre a problémákra megoldást nyújthat a Vetési Albert Gimnáziumban kialakításra kerülő közoktatási laboratórium.

A létrehozandó közoktatási laboratórium illeszkedik az Európai Unió oktatási munkaprogramjának természettudományos oktatásra vonatkozó fejlesztési céljaihoz, mely alapján meghatározott mérföldkövekhez igazodva szükséges a magyar közoktatásban erősíteni a tanulók természettudományos érdeklődését, a tanárok szakmódszertani felkészülését annak érdekében, hogy középtávon növekedjen a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók létszáma.

A laboratórium kialakításának célja a természettudományos oktatás megújításához nélkülözhetetlen új módszerek és eszközök elérhetővé tétele a Vetési Albert Gimnáziumban, illetve a 10 együttműködő intézmény tanárai és tanulói számára. A projektben kiemelkedő minőségű és korszerű laboratóriumi rendszerek és eszközök kezelése, karbantartása költséghatékonyan valósulhat meg az erőforrások koncentrált kiépítésével.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztés szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a projekt keretében a kedvezményezett által fenntartott iskolák közül egy referencia-intézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik.

Elérendő eredmények: