Cholnoky Jenő Általános Iskola

A Cholnoky Jenő földrajztudósról  elnevezett lakótelep  központjában található iskolánk. Épületünk jól felszerelt. Korszerű természettudományos  előadóval, számítástechnika teremmel,  parkettás tornateremmel, szabadtéri sportpályákkal, korszerű   eszközökkel ellátott játszótérrel rendelkezik

Mottó: „ Nem mindegy, hogy   milyen világot hagyunk az utódainkra,
de nem mindegy az sem, hogy   milyen utódokat hagyunk a világra.”

Iskolánk jelenlegi helyén 1982   óta működik, ám több mint 50 éves múltra tekinthet vissza, így számunkra nagyon   fontos hagyományaink tisztelete és ápolása. Ilyenek például:

Jelenlegi iskolai cél- és   feladatrendszerünk tartalmazza azokat az értékeket, követelményeket, melyek  nélkülözhetetlenek gyerekeink jövője szempontjából.

Anyanyelv

„Az olvasás a lélek   lélegzetvétele”
Az anyanyelvi oktatáson belül   az olvasás és írás tanítása a szótagoló módszerrel történik. Meggyőződésünk   szerint ez az eredményes és sikeres tanulás alapja. Nyugodt tempót,   kiegyensúlyozott légkört biztosítunk a gyerekeknek. Már alsó tagozatban nagy   hangsúlyt fektetünk a kifejezőkészség és a szövegértés fejlesztésére.

Környezetismeret

Az előző tanévekben elindított   környezeti nevelési programunkat folytatjuk alsó tagozatban. Célunk a tudatos   szemléletformálás, amely a környezet és a természetvédelem hármas jelszavát   öleli fel: „Megismerni, megszeretni, megvédeni!”

Idegen nyelv

„ … annál nincs nagyobb öröm,   mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”
Angol vagy német nyelvet 2.   osztálytól kezdődően oktatunk, csoportbontásban, idegen nyelvi tagozatos   osztályainkban emelt óraszámban. A nyelvtudás elmélyítését segíti az iskolai és   városi szintű nyelvi versenyek rendszeres lebonyolítása, valamint az ausztriai   és angliai tanulmányutak szervezése. Felső tagozattól biztosítjuk a lehetőséget   második idegen nyelv tanulására.

Informatika

„   A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája.”

Iskolánk jól felszerelt   számítástechnika teremmel rendelkezik, számítógépek vannak a könyvtárban is internet hozzáféréssel.

Célunk, hogy a tanulók már   kisdiák kortól kezdve megszokják és ismerjék az információs és kommunikációs   technika napi használatát. Ennek érdekében már alsó tagozatban megismerkednek a   számítógéppel, első- második évfolyamon havi egy foglalkozás keretében, harmadik évfolyamtól órarendbe építve.

Minden alsó tagozatos   teremben számítógépet helyeztünk el, ahol a gyerekek délutánonként oktatóprogramokkal bővíthetik ismereteiket.

A felső tagozaton a tanórákon kívül szakköri foglalkozásokon is van mód   kiegészítő ismeretek szerzésére, versenyekre való felkészülésre.

Sportolási lehetőségek

Órarendbe építve első   osztálytól választhatják a tanulók a   mozgásművészeti órákat, illetve   harmadik osztálytól a   kosárlabda tanulását.

Egyéb sportolási lehetőségeink   délutánonként: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, játékos gyerektorna. Érdeklődő   tanulóink évenként sítáborban vehetnek részt.

Iskolánk   6.30 – 16.30  óráig biztosítja a gyermekek felügyeletét.

Napközis ellátást minden tanulónak  biztosítunk. A szabadidő kulturált eltöltését színház-bábszínház és  mozilátogatások, játékos sportdélutánok színesítik.

Iskolánk önálló   konyhával és étteremmel rendelkezik, ahol kulturáltan, egészségesen   táplálkozhatnak tanulóink.

A   tejcukor és lisztérzékeny gyermekek ellátása is megoldott.

Gyermekközpontú iskolának   valljuk magunkat. A szülőkkel együttműködve közös munkával kívánjuk elérni   céljainkat. Őszintén valljuk: „A gyermekkor során mindig van egy pillanat,   amikor kinyílik az ajtó, és belép rajta a jövő.”

Elérhetőség

Telefon: 06-88-560-080
FAX: 06-88-560-081
E-mail: cholnoky@gmail.com
Internet cím: www.cholnokyiskola.hu